Efter samtal med Hugo Tham och Cecee Rowland-Huss kan vi berätta följande!

En ny förening är under uppbyggande, vitala delarna är på plats. Planering är att håller en Workshop under ledning av Hugo Tham med hjälp av Cecee Rowland-Huss, båda är kvalificerad ”Dans för Parkinsons” pedagoger.

Sjösättningen av föreningen, 22:e april, på Kulturhuset Najaden ifrån kl.10.00 – 15.00.  Workshopen börjar med dans för hälsa, följt av lunch. Eftermiddagen bjuder på föreläsning samt frågor stund. Dagen avslutas med mingle, kaffefika.