Dans

 

Dans för Parkinsons är en dansteknik som utvecklades av Mark Morris Dance Company i New York. Det kallas för Dans för Parkinsons men är lika viktigt och betydelsefullt för alla individer och funktionsvariationer. Vi samlas för en stund av kravlös och glädjefylld rörelse till musik som gör gott för både kroppen och knoppen. Dans för Parkinsons ger alla ett tillfälle att utforska glädjen och fördelarna med dans, musik och den kreativa andan i gemenskap.

Vad säger forskning?

Forskning visar att dans har mycket  positiva effekter för personer med Parkinsons sjukdom, och andra neurologiska diagnoser som t.ex stroke och MS. Dopamin är en livsviktig signalsubstans som påverkar vakenhet, glädje och lust, entusiasm, uppmärksamhet, motivation och motorik. Vid brist på dopamin påverkas alla områden. Dansen stimulerar och påverkar positivt alla dessa områden. Under dansen sker ett skifte från mentalt fokus till förankring i det kroppsliga, och man kan uppleva kroppen som en helhet. Dansen och musiken tillsammans stimulerar glädjen och lusten, den påverkar kroppsminnen och kognitionen positivt.

Green Grass Dance på Hallandsgården