Styrelsen

  1. Ordförande

Caroline Rowland
Tel. 076 243 31 99

Kassör

Anders Johansson
Tel. 070 523 7044

Sekreterare

Mariann Johansson
Tel. 073 511 77 78

Ledamöter
Christina Darell
Tel. 076 336 77 87
Anna-Karin Bengtsson
Tel. 073 818 92 22
Barbro Kindt
Tel. 070 204 70 68
Christer Larsson
070 662 80 96

Marie Hansen

Suppliant
John Sjölin
070 752 19 69