Styrelsen

Ordförande

Caroline Rowland
Tel. 076 243 31 99

Kassör

Anders Johansson
Tel. 070 523 7044

Sekreterare

Mariann Johansson

Tel. 073 511 77 78

Ledamöter

Christina Darell

076 336 77 87

 

Christer Larsson

Tel. 070 662 80

John Sjölin

070 752 19 69

 


Suppleant

Marie Hansén
Tel. 073 071 74 74